Logo OSB

5.12.2020

Vážení příznivci OSB,

chtěli bychom Vás tímto informovat o nových skutečnostech, které se týkají činnosti spojené se značkou Občané za spokojené bydlení (OSB).

Dovolte nejprve malé ohlédnutí. Působili jsme v Praze 2 nejprve jako spolek. Voleb do zastupitelstva obce v letech 2010 a 2014 jsme se účastnili jako sdružení nezávislých kandidátů. Díky velké podpoře občanů se podařilo uskutečnit řadu témat z našeho programu, a to nejen v oblasti bydlení. Působili jsme nejprve jako kritická i konstruktivní opozice. Od roku 2014 jsme pak jako koaliční partner ODS a TOP 09 převzali v radě MČ spoluzodpovědnost za některé oblasti správy městské části (privatizace, bytová politika, kultura a sport). Další naši lidé aktivně působili v zastupitelstvu i v poradních orgánech – komisích RMČ a výborech ZMČ. Voleb v roce 2018 jsme se účastnili již jako politické hnutí. Získali jsme dva mandáty. Na počátku roku 2019 došlo k rozhodnutí členské schůze ukončit činnost hnutí a zahájit likvidaci. Důvody byly mj. nízký volební výsledek i snižující se počet aktivních členů a příznivců. V roce 2020 došlo k výmazu OSB z rejstříku politických stran a hnutí MV ČR. Po volbách 2018 až dosud pokračoval dvojčlenný klub zastupitelů zvolených za OSB ve své práci v koalici, včetně zastoupení v poradních orgánech.

V listopadu 2020, tedy zhruba v polovině volebního období, se zastupitelé OSB rozhodli ukončit svoji činnost samostatného klubu a na základě žádosti byli přijati do klubu zastupitelů ODS. Toto řešení jsme zvolili i na základě dosavadních pozitivních zkušeností z koaliční spolupráce na radnici. Zástupci nominovaní za OSB v poradních orgánech (komise, výbory) dále pokračují ve své činnosti i za takto změněné situace.

Děkujeme všem někdejším členům hnutí OSB, spolupracovníkům, příznivcům i voličům za podporu v době vzdálenější i nedávné. Ušli jsme společně velký kus cesty. Věříme, že naše kroky pochopíte. A to i v případě, že politické preference, přesahující komunální politiku, budou u někoho z vás odlišné. Další směřování je osobní volbou každého z nás a oceníme, pokud nadále zůstaneme ve vztazích založených na přátelství a vzájemném respektu.

Děkujeme za pochopení, přejeme klidný advent i Vánoce a hlavně hodně zdraví.

Jaroslav Šolc, Michaela Mazancová